1. NAME

usb_hcd_pci_shutdown - shutdown host controller

2. SYNOPSIS

void usb_hcd_pci_shutdown(struct pci_dev *  dev );

3. ARGUMENTS

dev
    USB Host Controller being shutdown

4. COPYRIGHT